Naše Usluge

IP COMPUTERS pruža sledeće:

1. Sagledavanje i analiza postojeće IT opreme i informatičke podrške koja obuhvata:
 • Analiza upotrebe postojeće IT opreme u skladu sa sadašnjim i budućim zahtevima i potrebama
 • Sagledavanje kvaliteta i kvantiteta IT opreme
 • Analiza troškova održavanja IT opreme
 • Analiza bezbednosti u zaštiti podataka i mogućnosti pristupa podacima
 • Analiza obuke kadra i stručno usavršavanje za rad na računarima
2. Planiranje i nabavka IT opreme:
 • U dogovoru sa stručnim i najodgovornijim kadrovima planiranje i izrada plana nabavke IT opreme na godišnjem nivou
 • Nabavka IT opreme najboljeg odnosa cene i kvaliteta
3. Prodaja i instalacija softvera:
 • Prodaja i instalacija Microsoft proizvoda (operativni sistemi, office paketi i dr.)
 • Prodaja i instalacija antivirusnih programa
 • Prodaja i instalacija drugih programa potrebni za rad multimedijalnog i zabavnog karaktera
4. Projektovanje, izrada i održavanje računarskih mreža:
 • U saradnji sa najodgovornijim i stručnim kadrovima planiranje, a nakon toga i izrada projekta računarske mreže, koja mora da zadovolji sadašnje a i buduce standarde za brz i kvalitetan rad IT opreme i adekvatnog softvera
 • Izrada računarske mreže na osnovu projekta
 • Instalacija i administriranje servera, priključivanje korisnika na računarsku mrežu
 • Povezivanje korisnika na internet
5. Zaštita i backup podataka:
 • Instalacija programa za zaštitu od virusa i drugih malicioznih programa
 • Instalacija programa za zaštitu od upada u vaš računar i preuzimanja važnih podataka
 • Pronalaženje i ukljanjanje virusa i malicioznih programa
 • Beckup podataka i e-mailova na sigurne lokacije ili narezivanje na cd/dvd medije
 • Instalacija i obuka u radu sa potrebnim hardverom i softverom za elektronsko plaćanje

Kursna Lista

Trenutno na sajtu

Imamo 2 gostiju na mreži