O Nama

Agencija za kompjuterske delatnosti - IP Computers je registrovana za pružanje informatičke podrške kako fizičkim tako i pravnim licima. Informatička podrška (IP) predstavlja skup preventivnih i stručnih radnji koje pojedincu i firmama omogućavaju da u potpunosti iskoriste svoj hardware i software i da obezbedi permanentan rad istih.

Poslovanje savremenog preduzeća neraskidivo je vezano za informatičke sisteme. Zastoj u radu informatickog sistema predstavlja ujedno i zastoj u celokupnom poslovanju preduzeća, stoga je pouzdanost i raspoloživost informatičkog sistema od ključne važnosti.

Prateći trendove razvoja informacijskih tehnologija IP Computers sa svojim timom stručnjaka nudi tehničku podršku koja obuhvata:

  • poslove održavanja postojećih informatičkih sistema; 
  • projektovanje, izradu i održavanje računarskih mreža; 
  • izradu i ažuriranje web sajtova, online prodavnica, e-učionica; 
  • digitalizaciju dokumenata i arhivske građe; 
  • obuku u radu na računarima. 

Naš permanentni cilj je uvek zadovoljan korisnik, a to postižemo brzom i kvalitetnom intervencijom uz minimum zastoja u poslovanju, ispunjavanjem zadatih rokova, kvalitetom izvršenih usluga i konkurentnom cenom.

Danas je nezamislivo raditi sa računarima bez kvalitetne informatičke podrške, a naša firma istu pruža tokom cele sedmice, osim nedelje, od 09.00-17.00 časova.